Tuotesuunnittelun kulku

Suunnitteluprosessin kulku karkeasti jaoteltuna. Usein projektin edetessä eri vaiheet lomittuvat toisiinsa.


Perehtyminen
Tuotesuunnittelu lähtee asiakkaan tarpeesta ja tuotteen käyttötarkoituksen ymmärtämisestä. Toimeksianto, prosessin räätälöinti, sopimukset ja aikataulut rajataan ensimmäisenä.

Luonnostelu
Ideointi ja detaljisuunnittelu käynnistyvät. Tuotesuunnittelun tässä vaiheessa yhteydenpito toimeksiantajaan ja muihin asiantuntijoihin on tiivistä.

Suunnittelu
Suunnittelun tuloksena ovat 3D-mallit ja mitoituskuvat. Suunnittelussa keskitytään mekaniikka- ja rakennesuunnitteluun sekä otetaan huomioon lujuusarvioinnit ja materiaalivalinnat sekä asiakkaan konekanta.

Viimeistely
Muotoiluyksityiskohtien viimeistely mahdollisten pikamallien ja prototyyppien avulla. Lopulliset mitoituskuvat ja 3D-mallit tuotannon käyttöön.

http://www.muovipoliyhteiso.fi/
Mecad Oy|Pekkalantie 16 A 7|15550 NASTOLA|puh +358 3 762 2040|fax +358 3 762 2041